av Sten Nordland

I den här andra boken om Roulette berättar Sten Nordland mer om hur man med hjälp av sannolikhetskalkylen slutligen bemästrar Rouletten. Den som förstår att rätt förvalta innehållet i denna bok, ges härmed förutsättningar att framdeles ekonomiskt dirigera all internationell roulettverksamhet, och då i första hand i rouletteverksamhet där franska rouletteregler tillämpas.

Vi ger ordet till författaren själv:

Anledningen till att jag bestämde mig för att skriva denna andra del av Internationell Roulette grundar sig egentligen på två anledningar. Jag skall emellertid börja med att berätta varför jag inte gjort det tidigare – vad min tvekan bottnat i. Jag var nämligen inte säker på att jag valt rätt väg genom att dela med mig av detta dokument.

Och orsaken anges tydligast av bokens underrubrik: Nyckeln till Lösningen, dvs Nyckeln till Den Slutliga Lösningen.

Tusentals och åter tusentals roulette system som florerar på den internationella spelmarknaden utlovar detsamma – svaret på en 350-årig gåta – men utan att i något enda fall leva upp till innebörden. I detta fall är det sant, inga om och men. Inte till 99,99 procent – till 100 procent! Samtliga genomförda roulettetester pekar otvetydigt på detta faktum.

Det i denna rouletteskrift framlagda spelkoncept, som jag döpt till Alternativ 4, utgör i sig självt – i sin egen matematiska utformning – fullkomligheten! Det kommer framdeles att ådagaläggas, och läsaren kommer därmed också att erfara att Verkligheten stämmer överens med Löftet. Garantier utöver detta lämnas inte. Jag anmäler härmed endast mitt forskningsresultat, som jag på goda grunder anser vara; Den slutliga lösningen.

Att presentera Den Slutliga Lösningen är förknippat med stora risker, förutsatt att det i sanning handlar om Den Slutliga Lösningen. Hittills har nämligen ingen förevisat den. Marigny de Grilleau författade på sin tid ett suveränt roulettekoncept, som i sin tidskrävande utformning garanterar vinst, men ändå inte når ända fram, såtillvida att roulettekonceptet skulle innebära en fara för rouletteverksamheten i dag.

Författare: Sten Nordland
Antal sidor: 200 (A4-format – Inbunden, hårda pärmar)
Utgiven av: Ekerlids Förlag