Idrottens spelberoendeIdrottspolitik är ett viktigt område som också berör många människor idag. Det offentliga stödet till idrotten är dessutom som alla vet ganska omfattande. Den idrottspolitiska debatten får därmed inte reduceras till bara en isolerad diskussion mellan idrottsrörelsens ledning och statens företrädare. Därtill är just perioden 1990–2009 en både fascinerande och mycket  intressant historia. Det är berättelsen om hur idrottsrörelsens offentliga stöd då ordentligt sköt i höjden närmast explosionsartat som en konsekvens av att statens idrottsstöd då knöts till utvecklingen på den svenska spelmarknaden.

Den här kan både beskrivas som en framgångssaga där idrotten drog den allra högsta vinstlotten under ett expansivt spelpolitiskt skede och som en helt okontrollerbar händelsekedja där idrottsrörelsen visserligen fick höjda anslag men samtidigt knöts den allt starkare till staten. I denna bok berättas således historien om hur idrottsrörelsens statliga stöd kopplades till spelmarknaden i början av 1990-talet och vilka konsekvenser det gav i form av både höjda anslag och helt nya maktförhållanden i relationen mellan idrottsrörelsen och staten.

Boken riktar sig särskilt till alla dem som är speciellt intresserade av spelpolitik, idrottspolitik och den nära relationen mellan staten och idrottsrörelsen – men boken kan också  med fördel även läsas av personer som vill lära sig lite mer om den politiska styrningens svåra konst.

Om författaren
Johan R. Norberg är professor i idrottsvetenskap och verksam vid Malmö högskola. Han var tidigare sekreterare i den statliga Idrottsstödsutredningen åren 2007–2008 och är sedan 2010 utredare vid Centrum för idrottsforskning med ett särskilt ansvar att följa upp statens stöd till idrotten.

Författare: Johan R. Norberg
Språk: Svensk
Utgiven: 2016-08
Formgivare: Karin Stangertz
ISBN: 978918704376
Förlag: Arx Förlag AB
Antal sidor: 232
Vikt: 252 gram